szocialis-gondozo.lapunk.hu

Woonplaats:1
Pozitív szavazatok elfogadva29
Negatív szavazatok elfogadva20
Karma:8 (pozitív szavazatok-negatív szavazatok)0 megszerzett jelvény

Nem található jelvényDefiníciók (85)

1

9 Thumbs up   1 Thumbs down

internalizáció


a társas befolyásolás következményeképpen létrejövő állapot, amelynek során a személy a másik attitűdjeit, nézeteit és értékeit olyan fokon magáévá teszi, hogy minden kellő ellenőrzés híján is érvényesíti azokat.
Forrás: szocialis-gondozo.lapunk.hu (offline)

2

6 Thumbs up   7 Thumbs down

konzisztencia


megegyezőség, a személyiség és a társadalomlélektanban az egybehangzó tulajdonságok, ill. kognitív elemek közötti összefüggés.
Forrás: szocialis-gondozo.lapunk.hu (offline)

3

2 Thumbs up   2 Thumbs down

abúzus


Visszaélés, negatív következményekkel járó cselekedet, folyamatos rossz bánásmód. Eredetileg alkohollal és más élvezeti szerekkel, kábítószerekkel, gyógyszerekkel vagy más kémiai anyagokkal való visszaélés, vagyis ezek káros mértékben történő fogyasztásának megnevezésére használták. Személyekkel kapcsolatban főleg az, ha valaki beosztásával, hatalm [..]
Forrás: szocialis-gondozo.lapunk.hu (offline)

4

2 Thumbs up   2 Thumbs down

attribúció


olyan szociálpszichológiai mechanizmus, melynek során interakciós partnereinknek akaratot, szándékot tulajdonítunk, tehát viselkedésük belső okait igyekszünk felderíteni.
Forrás: szocialis-gondozo.lapunk.hu (offline)

5

2 Thumbs up   0 Thumbs down

behódolás


az olyan személy viselkedését jellemezzük így, aki jutalom elnyerése, vagy a büntetés elkerülése miatt viselkedik a tőle elvárt módon.
Forrás: szocialis-gondozo.lapunk.hu (offline)

6

2 Thumbs up   0 Thumbs down

izoláció


az érzelmi összetevőknek az aktuális élmények vonatkozásában való mellőzése.
Forrás: szocialis-gondozo.lapunk.hu (offline)

7

2 Thumbs up   0 Thumbs down

lincselés


nagyon durva tömegagresszió, amely cselekvésben nyilvánul meg. A nekivadult erőszakos tömeg önbíráskodást gyakorol, amely egy embertárs életének a kioltásába – gyilkosságba torkollik.
Forrás: szocialis-gondozo.lapunk.hu (offline)

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

aktív korú


A szociális törvény rendelkezései szerint ~ a 18. életévét betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetőleg a 62. életévét be nem töltött személy. A Munka törvénykönyve a 16. életévtől számítja a munkavállalási kor alsó határát, de megengedi, hogy a 15. életévét betöltött gyermek a nyári szünet időtartama alat munkaviszonyt létesítsen.   [..]
Forrás: szocialis-gondozo.lapunk.hu (offline)

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

káosz


a rendtől való eltérést nevezik zűrzavarnak, vagy káosznak.
Forrás: szocialis-gondozo.lapunk.hu (offline)

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

munkahipotézis


konkrét eredmények keresését szolgáló kísérletek és vizsgálatok megfogalmazása. A munkahipotézisek „ha …, akkor” jellegű kijelentések formájában fogalmazódnak meg és a független és a függő változók között összefüggéseket hoznak létre.
Forrás: szocialis-gondozo.lapunk.hu (offline)


Ahhoz, hogy megtekinthesse az összes 85 definíciót, kérjük jelentkezzen be.