szocialis-gondozo.lapunk.hu

Pozitív szavazatok elfogadva20
Negatív szavazatok elfogadva9
Karma:10 (pozitív szavazatok-negatív szavazatok)0 megszerzett jelvény

Nem található jelvényDefiníciók (85)

1

6   1

internalizáció


a társas befolyásolás következményeképpen létrejövő állapot, amelynek során a személy a másik attitűdjeit, nézeteit és értékeit olyan fokon magáévá teszi, hogy minden kellő ellenőrzés híján is érvényesíti azokat.
Forrás: szocialis-gondozo.lapunk.hu

2

4   5

konzisztencia


megegyezőség, a személyiség és a társadalomlélektanban az egybehangzó tulajdonságok, ill. kognitív elemek közötti összefüggés.
Forrás: szocialis-gondozo.lapunk.hu

3

2   1

attribúció


olyan szociálpszichológiai mechanizmus, melynek során interakciós partnereinknek akaratot, szándékot tulajdonítunk, tehát viselkedésük belső okait igyekszünk felderíteni.
Forrás: szocialis-gondozo.lapunk.hu

4

2   0

izoláció


az érzelmi összetevőknek az aktuális élmények vonatkozásában való mellőzése.
Forrás: szocialis-gondozo.lapunk.hu

5

2   0

lincselés


nagyon durva tömegagresszió, amely cselekvésben nyilvánul meg. A nekivadult erőszakos tömeg önbíráskodást gyakorol, amely egy embertárs életének a kioltásába – gyilkosságba torkollik.
Forrás: szocialis-gondozo.lapunk.hu

6

1   1

abúzus


Visszaélés, negatív következményekkel járó cselekedet, folyamatos rossz bánásmód. Eredetileg alkohollal és más élvezeti szerekkel, kábítószerekkel, gyógyszerekkel vagy más kémiai anyagokkal való visszaélés, vagyis ezek káros mértékben történő fogyasztásának megnevezésére használták. Személyekkel kapcsolatban főle [..]
Forrás: szocialis-gondozo.lapunk.hu

7

1   1

aktív korú


A szociális törvény rendelkezései szerint ~ a 18. életévét betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetőleg a 62. életévét be nem töltött személy. A Munka törvénykönyve a 16. életévtől számítja a munkavállalási kor alsó határát, de megengedi, hogy a 15. életévét betöltött gyermek a nyári szünet időt [..]
Forrás: szocialis-gondozo.lapunk.hu

8

1   0

káosz


a rendtől való eltérést nevezik zűrzavarnak, vagy káosznak.
Forrás: szocialis-gondozo.lapunk.hu

9

1   0

rémhír


a valóságos híranyag helyettesítője, amely egy bizonytalan beszámoló. Élőszóban terjed és a tartalma fokozatosan eltorzul.
Forrás: szocialis-gondozo.lapunk.hu

10

0   0

abszolút szegénység


>szegénység
Forrás: szocialis-gondozo.lapunk.hu


Ahhoz, hogy megtekinthesse az összes 85 definíciót, kérjük jelentkezzen be.