nevtan.ujbuda.hu

Woonplaats:1
Pozitív szavazatok elfogadva45
Negatív szavazatok elfogadva11
Karma:33 (pozitív szavazatok-negatív szavazatok)0 megszerzett jelvény

Nem található jelvényDefiníciók (44)

1

16   3

verbális


szóbeli, szavakban megragadható. Általában az intelligenciával kapcsolatban használjuk a kifejezést. A konkrét, tanult ismeretekkel, szókinccsel, szóbeli kifejezőkészséggel függ össze. Ide tartozik többek között a számolás, a szókincs, a nyelvi kategóriák használata.
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

2

7   2

lateralitás


oldaliság, vagyis, hogy a jobb, vagy a bal oldali kezét (lábát, szemét, fülét) használja-e elsődlegesen a gyermek; kétoldali lateralitás = nincs számottevő különbség pl. a kezek használatában; kevert lateralitás= pl. jobbkezes, ballábas – vagy jobbkezes, balszemes a gyermek.
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

3

5   0

taktilis


tapintásos érzékelésen alapuló.
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

4

5   0

vizuomotoros koordináció


a látás és a mozgás összerendezése, pl. amikor a kisbaba fogni tanul: először látja a tárgyat, meg is akarja fogni, de még nem sikerül, mert nem rendeződött össze a fejében a távolság a keze és a tárgy között.
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

5

3   0

analógiás gondolkodás


az óvodások és kisiskolások „vezető” gondolkodási formája. A dolgokat összefüggéseiben láttatja, elősegíti az előzetes ismeretek és az újak közötti kapcsolatok kiépítését. Segíti a megértést, a fogalomelsajátítást és a problémamegoldást. (Nagy Lászlóné, 2006). Az analógiás gondolkodás az a szint, ahonnan a m [..]
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

6

2   2

domináns


irányító (pl. domináns kéz: a kézmozgást vezető, irányító kéz).
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

7

2   0

memoriter


olyan betű- vagy mozaikszó, amely vagy egy meglévő értelmes szó betűinek szavakra bontásából ered, vagy több összetartozó fogalom, nyelvi elem együttes megjegyzése érdekében az alkotó tagok kezdőbetűiből készített újabb értelmes (létező) szó, vagy más módon segíti hangalakjával másvalami megjegyzését.
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

8

2   0

mentális


az elmével, a gondolkodással kapcsolatos folyamatokra utal.
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

9

1   0

analitikus-szintetikus gondolkodás


az a folyamat, ahogyan a gyermek egy formát, képet, szót, szöveget részekre, elemekre bont, majd ezeket újra egésszé formálja. Az analitikus-szintetikus gondolkodás fontos része a tanulási folyamatnak, gyengesége tanulási nehézségek hátteréül szolgálhat.
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

10

1   0

performációs


cselekvéses, cselekvésen keresztül megragadható. Általában az intelligenciával kapcsolatban használjuk a kifejezést. A mélyebben húzódó, akár veleszületett készségekkel, képességekkel függ össze. Ilyen többek között a logikai készség, a koncentráció, a koordináció, a részek egésszé rendezése, az érzékelés és a [..]
Forrás: nevtan.ujbuda.hu


Ahhoz, hogy megtekinthesse az összes 44 definíciót, kérjük jelentkezzen be.