nevtan.ujbuda.hu

Woonplaats:1
Pozitív szavazatok elfogadva48
Negatív szavazatok elfogadva11
Karma:36 (pozitív szavazatok-negatív szavazatok)0 megszerzett jelvény

Nem található jelvényDefiníciók (44)

1

16 Thumbs up   3 Thumbs down

verbális


szóbeli, szavakban megragadható. Általában az intelligenciával kapcsolatban használjuk a kifejezést. A konkrét, tanult ismeretekkel, szókinccsel, szóbeli kifejezőkészséggel függ össze. Ide tartozik többek között a számolás, a szókincs, a nyelvi kategóriák használata.
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

2

8 Thumbs up   2 Thumbs down

lateralitás


oldaliság, vagyis, hogy a jobb, vagy a bal oldali kezét (lábát, szemét, fülét) használja-e elsődlegesen a gyermek; kétoldali lateralitás = nincs számottevő különbség pl. a kezek használatában; kevert lateralitás= pl. jobbkezes, ballábas – vagy jobbkezes, balszemes a gyermek.
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

3

5 Thumbs up   0 Thumbs down

taktilis


tapintásos érzékelésen alapuló.
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

4

5 Thumbs up   0 Thumbs down

vizuomotoros koordináció


a látás és a mozgás összerendezése, pl. amikor a kisbaba fogni tanul: először látja a tárgyat, meg is akarja fogni, de még nem sikerül, mert nem rendeződött össze a fejében a távolság a keze és a tárgy között.
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

5

3 Thumbs up   0 Thumbs down

analógiás gondolkodás


az óvodások és kisiskolások „vezető” gondolkodási formája. A dolgokat összefüggéseiben láttatja, elősegíti az előzetes ismeretek és az újak közötti kapcsolatok kiépítését. Segíti a megértést, a fogalomelsajátítást és a problémamegoldást. (Nagy Lászlóné, 2006). Az analógiás gondolkodás az a szint, ahonnan a magasabb szintű gondolkodási funkciók felé [..]
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

6

2 Thumbs up   0 Thumbs down

analitikus-szintetikus gondolkodás


az a folyamat, ahogyan a gyermek egy formát, képet, szót, szöveget részekre, elemekre bont, majd ezeket újra egésszé formálja. Az analitikus-szintetikus gondolkodás fontos része a tanulási folyamatnak, gyengesége tanulási nehézségek hátteréül szolgálhat.
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

7

2 Thumbs up   2 Thumbs down

DOMINÁNS


irányító (pl. domináns kéz: a kézmozgást vezető, irányító kéz).
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

8

2 Thumbs up   0 Thumbs down

memoriter


olyan betű- vagy mozaikszó, amely vagy egy meglévő értelmes szó betűinek szavakra bontásából ered, vagy több összetartozó fogalom, nyelvi elem együttes megjegyzése érdekében az alkotó tagok kezdőbetűiből készített újabb értelmes (létező) szó, vagy más módon segíti hangalakjával másvalami megjegyzését.
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

9

2 Thumbs up   0 Thumbs down

mentális


az elmével, a gondolkodással kapcsolatos folyamatokra utal.
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

multiszenzoros oktatás


ennek során az információk több csatornán keresztül érkeznek (pl. a tanár elmondja a feladatot és fel is írja a táblára).
Forrás: nevtan.ujbuda.hu


Ahhoz, hogy megtekinthesse az összes 44 definíciót, kérjük jelentkezzen be.