nevtan.ujbuda.hu

Pozitív szavazatok elfogadva31
Negatív szavazatok elfogadva8
Karma:22 (pozitív szavazatok-negatív szavazatok)0 megszerzett jelvény

Nem található jelvényDefiníciók (44)

1

15   3

verbális


szóbeli, szavakban megragadható. Általában az intelligenciával kapcsolatban használjuk a kifejezést. A konkrét, tanult ismeretekkel, szókinccsel, szóbeli kifejezőkészséggel függ össze. Ide tartozik többek között a számolás, a szókincs, a nyelvi kategóriák használata.
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

2

4   0

taktilis


tapintásos érzékelésen alapuló.
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

3

3   2

lateralitás


oldaliság, vagyis, hogy a jobb, vagy a bal oldali kezét (lábát, szemét, fülét) használja-e elsődlegesen a gyermek; kétoldali lateralitás = nincs számottevő különbség pl. a kezek használatában; kevert lateralitás= pl. jobbkezes, ballábas – vagy jobbkezes, balszemes a gyermek.
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

4

2   0

memoriter


olyan betű- vagy mozaikszó, amely vagy egy meglévő értelmes szó betűinek szavakra bontásából ered, vagy több összetartozó fogalom, nyelvi elem együttes megjegyzése érdekében az alkotó tagok kezdőbetűiből készített újabb értelmes (létező) szó, vagy más módon segíti hangalakjával másvalami megjegyzését.
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

5

2   0

mentális


az elmével, a gondolkodással kapcsolatos folyamatokra utal.
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

6

2   0

vizuomotoros koordináció


a látás és a mozgás összerendezése, pl. amikor a kisbaba fogni tanul: először látja a tárgyat, meg is akarja fogni, de még nem sikerül, mert nem rendeződött össze a fejében a távolság a keze és a tárgy között.
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

7

1   0

analitikus-szintetikus gondolkodás


az a folyamat, ahogyan a gyermek egy formát, képet, szót, szöveget részekre, elemekre bont, majd ezeket újra egésszé formálja. Az analitikus-szintetikus gondolkodás fontos része a tanulási folyamatnak, gyengesége tanulási nehézségek hátteréül szolgálhat.
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

8

1   0

analógiás gondolkodás


az óvodások és kisiskolások „vezető” gondolkodási formája. A dolgokat összefüggéseiben láttatja, elősegíti az előzetes ismeretek és az újak közötti kapcsolatok kiépítését. Segíti a megértést, a fogalomelsajátítást és a problémamegoldást. (Nagy Lászlóné, 2006). Az analógiás gondolkodás az a szint, ahonnan a m [..]
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

9

1   1

domináns


irányító (pl. domináns kéz: a kézmozgást vezető, irányító kéz).
Forrás: nevtan.ujbuda.hu

10

0   0

a kifejezéseket igyekeztünk úgy magyarázni


"text-align: justify">alakváltozás = a gyerekek 6 éves korukban egy olyan testi érési folyamaton mennek át, melynek eredményeképpen megugrik a hosszú, csöves csontok növekedésének fejlődése, így viszonylag rövid idő alatt megváltoznak a testarányok. Más változások is együtt járnak ezzel, például ekkor kezdőd [..]
Forrás: nevtan.ujbuda.hu


Ahhoz, hogy megtekinthesse az összes 44 definíciót, kérjük jelentkezzen be.