fmba.hu

Pozitív szavazatok elfogadva4
Negatív szavazatok elfogadva3
Karma:2 (pozitív szavazatok-negatív szavazatok)0 megszerzett jelvény

Nem található jelvényDefiníciók (323)

1

4   0

utalványozás


A pénzügyi folyamatot is magában foglaló eljárás (pl. kárrendezés) befejező aktusa, amely során a felelős vezető aláírásával elismeri, hogy a kárügy rendezése megtörtént, a jogalapot tisztázták, a kártérítési összeget helyesen állapították meg, és ezekre tekintettel rendelkezik a kártérítési összeg kifizetésrő [..]
Forrás: fmba.hu

2

0   0

a abszolút önrészesedés


levonásos önrészesedés, amelynek mértékét százalékban, vagy összegben (vagy mindkettőben) határozzák meg. Ha a kár összege az önrész összegét nem éri el, a biztosító nem térít. Ha a kár összege nagyobb, mint az önrészesedés összege, a teljes kár meghatározott százalékát vagy a meghatározott önrészesedés össze [..]
Forrás: fmba.hu

3

0   0

adatrögzítés


Az ajánlatok és kapcsolódó iratok, a szerződéssel kapcsolatosan összefüggő állományváltozási, szolgáltatási igények, valamint a manuális díjkönyveléssel kapcsolatos tevékenységek számítógépes nyilvántartásba történő felvitele.
Forrás: fmba.hu

4

0   0

adóigazolás


az adókedvezmény körébe tartozó és érvényben lévő biztosítási szerződések adott évben befolyt díjairól a biztosító adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást ad ki a tárgyévet követő január hó 31. napjáig a mindenkori Art. és Szja szabályozásnak megfelelő módon és formában.
Forrás: fmba.hu

5

0   0

adózás és biztosítás


a biztosító szolgáltatása főszabályként adómentes. Adókötelezettségnek minősül a kamat és kamatjellegű jövedelem, illetve az egyéb jövedelemnek minősülő kifizetés, valamint a felelősségbiztosítás alapján elszámolt jövedelmet helyettesítő kártérítés.
Forrás: fmba.hu

6

0   0

kamatjövedelem


a biztosítási szerződéshez fűződő maradékjogból, a tíz évnél rövidebb lejáratú életbiztosítás és a három évnél rövidebb lejáratú nyugdíjbiztosítás egyösszegű lejárati szolgáltatásából az a rész, amely meghaladja a befizetett díjak összegét, kivéve, ha a kifizetés nem minősül egyéb jövedelemnek. Kamatjöv [..]
Forrás: fmba.hu

7

0   0

ajánlat


a biztosítási igényt megfogalmazó és a szerződéskötésre irányuló egyoldalú írásbeli nyilatkozat. Az ajánlatot jogi értelemben nem a biztosító teszi, hanem a biztosítási védelmet igénylő szerződő (a védelem a biztosítottra vonatkozik). Az ajánlat még nem szerződés; kétoldalú megállapodássá akkor válik, ha azt a b [..]
Forrás: fmba.hu

8

0   0

ajánlattétel


a biztosítás megkötésének kezdeményezése az ügyfél (szerződő, biztosított) által, az ajánlat kitöltésével és aláírásával.
Forrás: fmba.hu

9

0   0

ajánlati mellékletek (pl. egészségi nyilatkozat


a szerződés megkötéséhez szükséges kiegészítő információkat tartalmazó nyomtatványok, bizonylatok.
Forrás: fmba.hu

10

0   0

akaratonkívüliség


a biztosítási baleset-fogalom lényeges fogalmi eleme. Azt jelenti, hogy a biztosított akarat-elhatározása és a bekövetkezett (biztosítási esemény) között nincs ok-okozati összefüggés.
Forrás: fmba.hu


Ahhoz, hogy megtekinthesse az összes 323 definíciót, kérjük jelentkezzen be.