aegon.hu

Pozitív szavazatok elfogadva21
Negatív szavazatok elfogadva8
Karma:12 (pozitív szavazatok-negatív szavazatok)0 megszerzett jelvény

Nem található jelvényDefiníciók (343)

1

4   0

előszereteti érték


valamely vagyontárgy szubjektív értéke, amelyet személyi, érzelmi okok alapozhatnak meg. Például az elhunyt rokontól kapott, valójában jelentős dologi értéket nem képviselő tárgy. Az előszereteti érték megtérítése a biztosítási szerződés tárgya általában nem lehet.
Forrás: aegon.hu

2

2   2

indexálás


a szerződésben rögzített értékkövetési módszer, amelynek alapján a (biztosítási díj) vagy a biztosítási összeg meghatározott mértékkel automatikusan, a szerződés egyéb feltételeinek módosítása nélkül változik. Mértéke általában az inflációtól, és a hivatalos mutatóktól (pl. KSH) függ.
Forrás: aegon.hu

3

2   0

reponálás


időleges elutasítás, az ajánlat elbírálásának függőben tartása életbiztosítások esetében, ha az ügyfél betegállományban van, súlyosabb betegségen vagy műtéten esett át és nem kizárt, hogy maradandó egészségkárosodás következik be. A reponálásról az ügyfelet írásban értesíteni kell.
Forrás: aegon.hu

4

2   0

utalványozás


A pénzügyi folyamatot is magában foglaló eljárás (pl. kárrendezés) befejező aktusa, amely során a felelős vezető aláírásával elismeri, hogy a kárügy rendezése megtörtént, a jogalapot tisztázták, a kártérítési összeget helyesen állapították meg, és ezekre tekintettel rendelkezik a kártérítési összeg kifizetésről.(díjvisszautalás, kölcsönkifizetés, s [..]
Forrás: aegon.hu

5

1   0

akvizíció


a biztosítások megkötésére irányuló üzleti tevékenység. Módszerei: a tájékoztatás, a meggyőzés, az érvelés.
Forrás: aegon.hu

6

1   1

bejelentési kötelezettség


A szerződés tartama alatt a szerződő (biztosított) köteles a szerződésben meghatározott lényeges körülmények változását közölni a biztosítóval. A változásokat 8 munkanapon belül kell írásban bejelenteni:
Forrás: aegon.hu

7

1   0

írásbeliség


a biztosítási szerződések jogának egyik legfontosabb eleme. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok csak írásban érvényesek.
Forrás: aegon.hu

8

1   0

kezdeti biztosítási összeg


a biztosítási szerződésben feltüntetett biztosítási összeg.
Forrás: aegon.hu

9

1   0

öngondoskodás


olyan előrelátó, tervszerű emberi magatartás, amely a bizonyosan bekövetkező vagy a váratlan események vagyoni hatásait igyekszik kiküszöbölni. Egyik korszerű eszköze a biztosítás.
Forrás: aegon.hu

10

1   0

reálhozam


A nominális hozam csökkentve az infláció mértékével.
Forrás: aegon.hu


Ahhoz, hogy megtekinthesse az összes 343 definíciót, kérjük jelentkezzen be.