vanessia.hu

Pozitív szavazatok elfogadva1
Negatív szavazatok elfogadva10
Karma:-8 (pozitív szavazatok-negatív szavazatok)0 megszerzett jelvény

Nem található jelvényDefiníciók (252)

1

1   0

mérföldkő


Az összetett munkafolyamatok olyan kulcseseménye, amelynek a bekövetkezése könnyen megállapítható. Ebben a jól meghatározott ellenőrzési pontban a projekt megvalósításának előrehaladását, a költségek alakulását, a munka minőségét és az esetleges hiányosságokat meg lehet figyelni, és szükség esetén az ütemterv és a [..]
Forrás: vanessia.hu

2

0   0

acquis communautaire


közösségi vívmányok. Az Európai Unió jogszabályainak összessége. Az új belépőknek vállalniuk kell, hogy a csatlakozás pillanatától vagy hosszabb-rövidebb átmeneti idő után átveszik és alkalmazzák ezeket.
Forrás: vanessia.hu

3

0   0

addicionalitás elve


Az Európai Strukturális Alapok támogatásai nem helyettesíthetik a tagállam strukturális kiadásait, hanem, épp ellenkezőleg, ki kell egészíteniük egymást. Ugyanígy az Alapok és a tagállam együttes támogatásai sem helyettesítheti a Pályázók önerős kiadásait, csak kiegészíthetik azokat.
Forrás: vanessia.hu

4

0   0

agrártevékenységek diverzifikációja


kiváló minőségű, adott tájegységre jellemző, piaci réseket betöltő egyedi élelmiszer és nem élelmiszer termékek kis léptékű előállításának, feldolgozásának fejlesztése.
Forrás: vanessia.hu

5

0   0

aláírási címpéldány


meghatározott tartalmi és formai kellékekkel rendelkező, közjegyző által hitelesített okirat, amely tartalmazza a cég képviseletében aláírásra jogosultak - cégjegyzésre jogosultak - aláírásának mintáját. Az OM elfogadja a számlavezető bank, illetve a Magyar Államkincstár által jóváhagyott aláírás bejelentő másolat [..]
Forrás: vanessia.hu

6

0   0

alapkutatás


olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről, bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül.
Forrás: vanessia.hu

7

0   0

alkalmazott kutatás


Ld. ipari
Forrás: vanessia.hu

8

0   0

államháztartási alrendszer


2010. január 1-je óta a jogi személyiséggel nem rendelkező társadalombiztosítási alapok és az elkülönített állami pénzalapok a központi alrendszer részét képezik, azaz az államháztartás két alrendszerből áll: központi alrendszerből és az önkormányzati alrendszerből. Az önkormányzati alrendszer további 3 részre vá [..]
Forrás: vanessia.hu

9

0   0

állami támogatás


A Római Szerződés 87. cikke szerint állami támogatásnak minősül az a támogatás, amely állami forrásból származik,- meghatározott vállalatot vagy áru termelését előnyben részesíti, torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget,érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. A fenti kritériumok mindegyikének megfelelő állami tá [..]
Forrás: vanessia.hu

10

0   0

árbevétel


a támogatási szerződésben megfogalmazottak szerint ezen belül - határon belüli (azaz  hazai) - határon túli - intra kereskedelemből (EU tagországok közötti kereskedelemből) eredő - EU tagországokon kívüli kereskedelemből eredő bevétel
Forrás: vanessia.hu


Ahhoz, hogy megtekinthesse az összes 252 definíciót, kérjük jelentkezzen be.