osnyelv.hu

Website:http://www.osnyelv.hu
Pozitív szavazatok elfogadva921
Negatív szavazatok elfogadva630
Karma:290 (pozitív szavazatok-negatív szavazatok)0 megszerzett jelvény

Nem található jelvényDefiníciók (89874)

1

0   0

a


kisd. alakban a, elsõ bötü a magyar ábéczében, honnan átv. ért. jelenti az ismeretek elsõ elemi, vagyis legalsóbb fokát, e közmondás szerint: Még az öreg A-t sem ismeri. Hangmértéke i [..]
Forrás: osnyelv.hu

2

0   0

a


távolra mutató szócska, mely bizonyos távolságra vonatkozó szóknak mintegy nyomatékot ad, p. ott van a! oda menj a! olyan a! úgy a! ellentéte a közelremutató e: itt van e! ide jõj e! ilye [..]
Forrás: osnyelv.hu

3

0   0

a


névelõ, önhangzóval kezdõdõ szók elõtt toldva az, p. a király, az úr; terjedt régi nyelvszokásból, de mai tájejtés szerint is mássalhangzó elõtt is gyakran marad az, p. az királyt m [..]
Forrás: osnyelv.hu

4

0   0

~ a


az egyes harmadik személynévmás (õ) módosított alakja, és pedig 1) a birtokragozásban, mélyhangú nevek után, mint: bor-a, lov-a, haj-a, zug-a; hosszú á után zártabb hangú: ház-a (o), [..]
Forrás: osnyelv.hu

5

0   0

~ a


idõrag, mely mélyhangú igékbõl úgynevezett félmúltat képez: száll-a, jár-a, gondol-a, mutat-a, mely egyszersmind a harmadik személyt is rejti magában, mely a többesben an (= ön) alakban [..]
Forrás: osnyelv.hu

6

0   0

~ a


az õ ó rag, mint részesûlõi képzõ módosított, illetõleg rövidített alakja, mely képez részint fõ-, részint mellékneveket 1) élõ igékbõl: csusz-ó csusz-a, csoroszl-ó csoroszl-a, [..]
Forrás: osnyelv.hu

7

0   0

~ a


csupa kihangzásféle toldalék, mely az illetõ gyök vagy törzs értelmét nem módosítja, p. szigony-a, rapos-a, ap-a, any-a, báty-a, zúz-a (a tiszai vidéken, mely a Duna mellett: zúz); ilyen [..]
Forrás: osnyelv.hu

8

0   0

a!


isz. mely különféle kedélyállapotot fejez ki, s értelmét a hangoztatásból ismerni meg. a) Meglepetésre, megütközésre, véletlen benyomásra mutató, illetõleg figyelmeztetõ. A!,mily zaj [..]
Forrás: osnyelv.hu

9

0   0

ab


több helynév gyöke, u. m. Aba, Abaliget, Abács, Abád, Aba-ujvár, Abaj-homok, Abara, Abod, Abód, Abláncz, Abda, Abony, Abos. Eredeti jelentése meg nem határozható, mennyiben csak régi oklev [..]
Forrás: osnyelv.hu

10

0   0

ab


elvont gyök, melybõl a festetlen, szûrnemû durva fehér posztót jelentõ aba származott, 1. Aba; 2. Valószinû, hogy az eredetileg tajtékot (spuma) jelentõ hab szóval egyeredetû, mennyiben [..]
Forrás: osnyelv.hu


Ahhoz, hogy megtekinthesse az összes 89874 definíciót, kérjük jelentkezzen be.