bestens.hu

Pozitív szavazatok elfogadva4
Negatív szavazatok elfogadva1
Karma:2 (pozitív szavazatok-negatív szavazatok)0 megszerzett jelvény

Nem található jelvényDefiníciók (84)

1

2   0

antiszelekció


Ellen kiválasztás. A személyek azon törekvése, hogy a biztosan vagy nagy valószínűséggel bekövetkező kockázataikra - azok  eltitkolásával - keressenek biztosítási fedezetet.
Forrás: bestens.hu

2

2   0

likviditás


arra utal, hogy egy befektetés milyen gyorsan és milyen költséggel tehető készpénzzé; egy befektetés annál likvidebb, minél gyorsabban és minél kevesebb költséggel lehet pénzzé tenni.
Forrás: bestens.hu

3

0   0

általános szerződési feltételek


törvény által szabályozott,minimális tartalmi kellékek, amelyeket minden biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell.
Forrás: bestens.hu

4

0   0

árfolyamnyereség/árfolyamveszteség


az a különbözet, amely a vételi és az eladási ár között jelentkezik, ami csakis eladáskor realizálódik,addig csupán nem realizált nyereség/veszteség.
Forrás: bestens.hu

5

0   0

állampapír


az állam által kibocsátott, adósságot megtestesítő értékpapír, amelyben az állam kötelezettséget vállal adósságának törlesztésére kamat vagy járadék formájában.  Pl.: államkötvény,kincstárjegy, stb.
Forrás: bestens.hu

6

0   0

auto szelekció


Önkiválasztás. A személyek azon törekvése, hogy fokozott veszélyeztetettségük vagy veszélyérzetük esetén mihamarabb, és minél teljesebb körű biztosítási védelmet teremtsenek maguknak.
Forrás: bestens.hu

7

0   0

átirányítás


a unit-linked életbiztosításoknál a jövőben esedékessé váló biztosítási díjak eszközalapok közötti felosztási arányának módosítása.
Forrás: bestens.hu

8

0   0

befektetés


a már meglévő és/vagy újonnan felhalmozott vagyon felhasználása különböző tárgyiasult és elvont (pl.: jogok, opciók) vagyonelemek megvásárlására valamely jövőbeni nyereség reményében.
Forrás: bestens.hu

9

0   0

befektetésekhez kötött életbiztosítás


befektetési egységhez kapcsolt biztosítások. A befizetett díjakat a biztosító az ügyfél által meghatározott befektetésekbe(eszközalapokba) helyezi. A biztosítási szolgáltatás értéke a befektetések árfolyamától, vagyis az eszközalapok teljesítményétől függ.
Forrás: bestens.hu

10

0   0

befektetési alap


az alap a befektetők közös tulajdonában lévővagyontömeg, melyet az alapkezelő hoz létre és kezel. Az egyesbefektetők részesedését ebből a közös vagyontömegből a befektetési jegyek testesítik meg. Az, hogy a közös vagyontömegből adott pillanatban mennyi jut egy befektetési jegyre, az egy jegyre jutó nettó eszközérték ( [..]
Forrás: bestens.hu


Ahhoz, hogy megtekinthesse az összes 84 definíciót, kérjük jelentkezzen be.