balassikiado.hu

Website:http://www.balassikiado.hu
Pozitív szavazatok elfogadva107
Negatív szavazatok elfogadva52
Karma:56 (pozitív szavazatok-negatív szavazatok)0 megszerzett jelvény

Nem található jelvényDefiníciók (1172)

1

0   0

abakusz


Számolótábla; a hét szabad művészet ábrázolásain az Aritmetika allegorikus alakjának, valamint Püthagorasznak az attribútuma (pl. Chartres, Notre-Dame-katedrális, Király-kapu, 1145–115 [..]
Forrás: balassikiado.hu

2

0   0

ábel


A Bibliában →Ádám és →Éva második fia, az első →pásztor, akinek bárányáldozatát (→bárány/juh) az Úr kegyesen fogadta, szemben fivére, →Káin gabonaáldozatával (→gabona/b [..]
Forrás: balassikiado.hu

3

0   0

ablak


A belső és a külső világ, valamint az evilág és a túlvilág közötti kapcsolat kifejezője. A fény, az isteni üdvösség közvetítője (→fény/világosság és sötétség). Sok nyelvb [..]
Forrás: balassikiado.hu

4

0   0

ábrahám


Az Ótestamentum első nagy patriarchája, akitől a Biblia a zsidó népet származtatja (→ősök). Istentől elhívatva, hetvenöt éves korában, feleségével, Sárával és unokaöccsével, Ló [..]
Forrás: balassikiado.hu

5

0   0

ábrahám kebele


A keresztény ikonográfiában a mennyország egyik szimbóluma. A Lk 16,22-ben szereplő ’öl’ jelentésű szó az Ábrahámmal való asztalközösségre vagy általában arra a szeretetközöss [..]
Forrás: balassikiado.hu

6

0   0

abrakadabra


A középkorban gyakran használt varázsszó, misztikus formula, amelyet háromszög alakú táblácskákra írtak úgy, hogy a betűk a háromszög csúcsa felé folyton fogytak. Az ilyen táblácsk [..]
Forrás: balassikiado.hu

7

0   0

abraxas/abrasax


A hellenizmus kori varázsszövegekben mágikus kifejezésként használták szerencse vagy csapások előidézésére. A szó eredete egyesek szerint az abrak és sax (szadzsi) egyiptomi szavakból s [..]
Forrás: balassikiado.hu

8

0   0

achát


Vulkáni kőzetekben gyakori ásvány, féldrágakő. Az antikvitásban varázserőt tulajdonítottak neki (Plin. Nat. hist., 37,5; 37,142). • A zsidó papok szakrális öltözetének egyik dísze ( [..]
Forrás: balassikiado.hu

9

0   0

ádám


A zsidó és keresztény hagyományban az első ember. Az ’ember’ jelentésű Ádám név az adama (’vörös föld’) szóból származik. A bibliai teremtéstörténet szerint Isten a hatodik [..]
Forrás: balassikiado.hu

10

0   0

adónisz


A görög Adónisz elnevezés az isten sémi ádon (’úr’) megszólításából származik. Tiszteletét a Kr. e. VII. sz.-tól vették át a görögök. Alakja összefüggésbe hozható azzal a T [..]
Forrás: balassikiado.hu


Ahhoz, hogy megtekinthesse az összes 1172 definíciót, kérjük jelentkezzen be.