Petshenjeag Senjy

Geboortedatum:1999-12-31
Pozitív szavazatok elfogadva0
Negatív szavazatok elfogadva0
Karma:0 (pozitív szavazatok-negatív szavazatok)0 megszerzett jelvény

Nem található jelvényDefiníciók (1)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

illumináci


A világuralomra törekvő illuminátusok tagja. Illuminátusok latinul: Illuminati, magyarosan: illumináci.

Az illuminátus rendet Adam Weishaupt, a bajorországi Ingolstadt-i Egyetem gyakorlati filozófia professzora alapította meg a szabadkőműves páholyok mintájára 1776 május 1-jén. A szabadkőműves páholyok és az illuminátus rend korai közös jellemzője volt, a tudományok megtisztítása a vallástól; többek között ezért tevékenykedtek akkoriban titokban. Később több szabadkőműves páholy csatlakozott az illuminátusokhoz.

Bár az illuminátusokat 1784 óta többször betiltották, fedőszervezetek hálózatán keresztűl, mára már szinte az egész világot uralják. Világuralmukat több lépésben építik:

1) A császárságok, királyságok valódi hatalmának felszámolása:
Ezt jellemzően a népuralom nevében szított lázításokkal érték el. E receptúra szerint robbantották ki az első ilyen jellegű forradalmat 1789-ben Franciaországban. Ezt a mintát követték a 19. századi latinamerikai és európai forradalmak, amelyek nagy része a nemzetek szabadságvágyát használta ki. Ilyen volt a '48-as Magyar Szabadságharc is. E forradalmi korszakot az I. Világháburú zárta le, amelynek kirobbantásának legfőbb célja a Német Császárság felszámolása volt. Mivel a német szövetségi rendszer része volt az Osztrák-Magyar Monarchia, ezért ezt is felszámolták. Az illuminácik Magyarország szétajándékozásával ösztönözték a kis közép-európai nemzeteket, hogy elköteleződjenek az illumináci államformák mellett.

2) A nemzetek felszámolása:
A világot kontinensenként tarományokra osztották, így Európában létre hozták az Európai Uniót. A nemzetek között szabad költözködést tettek lehetővé, plusz beengedték a migránsokat. Ennek az a célja, hogy különböző nemzetiségű férfiak és nők vegyes identitású gyermekeket nemzenek, majd e gyermekektől még kevertebb gyermekek szülessenek, és a végén már nem fog számítani, hogy ki milyen nemzetiségű. És ha nincsennek nemzetiségek, nincs szükség nemzetállamokra. Ha nem lesznek nemzetállamok, akkor az egész világ egy ország lesz.

Illumináci államformák:
Az illumináci világuralom kiépítése több évszázad óta tart. Kezdetben sötétben tapogatóztak, hiszen még soha nem csináltak ilyet. A királyságokat megdöntő köztársasági forradalmakat követték az önkényuralmi kísérletek. Ilyenek voltak a kommunizmus és a fasizmus. Még a fasizmus előtt kezdtek el kísérletezgetni az emberi faj nemesítésével, az eugenikával. Az eugenika egy angol polihisztortól, Francis Galton-tól ered, aki unokatestvérétől, Charles Darwin-tól kapta az ötletet. A jó képességű és termetű emberek kitenyésztésének lehetőségét kutatta és hírdette. Ennek hatására 1907-ben születtek meg USA-ban az első sterilizációs törvények. A fogyatékos embereket elfogták és erőszakkal sterilizálták. 1910-re Angliában létrehozták az első "Szociális Munkás Hálozat"-ot, amelynek tagjai az eugenikus fajkultusz ügynökei voltak. Ez a fajkultusz gyorsan elterjedt az egész nyugati társadalomban. A "szociális munkások" döntötték el kit fosztanak meg gyermekétől, kit kell sterilizálni, és kit kell csendben eltenni láb alól. 1911-ben az illuminátus Rockefeller család exportálta az eugenikát Németországba. 1924-ben Hitler megírta a Mein Kampf-ot, amelyben az amerikai eugenikát ihlet forrásként jelölte meg! Amikor Hitler 1933-ban hatalomra jutott, az egyik első intézkedése az volt, hogy elfogadtatta a nemzeti eugenika törvényeket, amelyek az amerikai jogszabályok alapján születtek! A három nagy amerikai eugenikus - Davenport, Laughlin, Goethe - a Rockefellerek utasítására Németországba utaztak, ahol tanácsadóként segítették a nácikat a megsemmisítő-rendszerük finomhangolásában. Miután rájöttek, hogy a fasizmus zsákutca, a "szabadság bajnokaiként" felszabadították Németországot, és újra megbüntették Magyarországot! Tehát az 1788 után minden, magát népuralminak hírdető rendszer - köztársaságizmus, kommunizmus, fasizmus, liberalizmus, demokratórizmus - illumináci világuralmi rendszerkísérlet! A kommunista, fasiszta, demokratórista rendszerek valóban élet-halál küzdelmet vívtak egymás ellen. Ez megmérettetés volt. Csak egy maradhatott, a világuralomra legalkalmasabb! Ahogy az amerikai 1 dolláros bankjegy hátulján, a piramisos illumináci címer alatt olvasható: "NOVUS ORDO SECLORUM" - "ÚJ RENDŰ KORSZAKOK" Már a kezdettől fogva tudták, hogy több korszak lesz! A címer piramisának talapzatán ott a kezdett évszáma: MDCCLXXVI - 1776

A mai rendszer:
A fő kísérletek után letisztult a "legéletrevalóbb" rendszer, a "nyugati típusú demokrácia"-nak nevezett látszat demokrácia, a demokratúra. E szó, a demokrácia és diktatúra szavak összevonásából keletkezett. E rendszer alappillére az, hogy a benne lévő egyén szabadnak higgye magát. A tömegeket úgy manipulálják, hogy szabadnak hitt akaratukból azt tegyék, amit az illuminácik akarnak. A rendszer finomhangolása folyamatosan zajlik.

A várható jövő:
Lesz még egy nagy háború, amit az illuminácik azért robbantanak ki, hogy bebizonyítsák, hogy a szabadság veszélyes dolog. A szlogenjük talán ez lesz: Az emberi élet fontosabb a szabadságnál! És akkor vissza áll a világ régi rendje. De akkor már csak egy királyság lesz!

Képzelj el egy óraszámlapot. 1789 előtt még nem volt a világon állköztársaság, királyságok császárságok voltak. Ez a kiinduló pont, a 12-es.

12 = 1776: A világuralomra törekvő illumináci rend megalakulása.

1 = 1789: Az első látszat-népuralom, a Francia köztársaság megszületése.

2 = 1800-as évek: Európában köztársasági forradalmi hullám söpör végig. Dél-Amerikában köztársasággá "függetlenednek" a spanyol királyi gyarmatok.

3 = 1914-1920: Az illuminácik kirobbantják az I. világháborút. Ezután megszünnek Európában a még megmardt, tényleges hatalommal bíró királyságok. Feldarabolják Magyarországot, létrehozzák a Szovjetúniót.

4 = 1920-1945: 20-as években Amerikában megszületnek a sterilizációs törvények: Bírósági úton olyan szülőket kényszerítenek sterilizálásra, akik értelmifogyatékos vagy nyomorék gyermekeket nemzenek. 1933-ban Hitler demokratikus választással hatalomra kerül, és a sterilizálást továbbgondolja emberfajok kiírtására. Ez ügyben jelentős támogatást kap nyugati tanácsadóktól. A náci birodalom felemelkedik és elbukik.

5 = 1968: Diáklázadások, hobo korszak, a liberalizmus előszelei.

6 = 1989: Megszűnik a kommunizmus; közép- és kelet-európai módszerváltás. Most van a mutató a legtávolabb a kiindulási ponttól, ezután egyre csak közelít a 12-eshez!

7 = 2004: A Magyar Rezervátum manipulált népe önként csatlakozik az Európai Unióhoz.

8 = 2015- A migránsok beengedésével, az illuminácik felgyorsítják az európai népek összeolvasztását.

9 = Valamikor, a közeljövőben az egyre nagyobb szabadságot az illuminácik anarchiába fullasztják, és így kirobbantanak egy hatalmas, vérrengző polgárháborút.

10 = A hatalmas, pusztító háború kitörésének okát, az illumináci propaganda, a nemzeteskedéssel és a féktelen szabadsággal fogja magyarázni. A sokat szenvedett túlélők már csak békére és létbiztonságra vágynak.

11 = Az illumináci birodalom rendezi a belső hiearhiáját, és brutálisan leveri a még néhol gyengén meglévő nemzeti törekvéseket.

12 = Létrejön a feudális, modern illumináci világország. A legmodernebb technikai eszközökkel fognak uralkodni. A cselédeknek, szolgáknak nem csak a teste, hanem az elméje felett is uralkodnak majd, akik így önként, vidáman, szabadnak hitt akaratukból szolgálják őket.

A mutató visszatért a 12-esre. 1776-hoz képest annyi a lényegi változás, hogy a világ egy országgá lesz, és egyetlen feudális uralkodó uralja. Ez az egész cécó ezért van!
Petshenjeag Senjy - 2023. július 5. 0:00:00 GMT
Ez a jelentés elutasítva.

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

demokratórikus


Álldemokratikus. A demokratúrára jellemző, annak része, hozzá kötődő, ahhoz tartozó.

Például, az illumináci birodalom egyik tartományában demokratórikus választást tartanak: Magukat szabadnak hitt, manipulált emberek elmennek szavazni a tartományi házban működtetett illumináci bábszínház valamelyik bábcsoportjára. Demokratórikusan működtetik a demokratúrát.
Petshenjeag Senjy - 2023. szeptember 13. 0:00:00 GMT

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

globálnyik


Világpolgár.
Nemzetiség nélküli.
Az egész világ a hazája.
Az illumináci világbirodalom híve.
Petshenjeag Senjy - 2023. március 11. 0:00:00 GMT