Jelentés MvL
Mit jelent a MvL ? Alul egy, a MvL szóhoz tartozó jelentést találhat. Ön is adhat további jelentéseket a MvL szóhoz.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MvL


Mûvészeti lexikon. (Fõszerk.: ZÁDOR Anna–GENTHON István.) I–IV. köt. Bp., 1965–1968.
Forrás: ekmk.hu
<< MV MvSz >>